top of page

Dvoudenní přednáška: Psyche a Eros

23. - 24. září 2017
10:00 - 18:00
Hotel Ambassador Zlatá Husa
Václavské nám. 840/5
110 00 Praha 1

Dvoudenní přednáška Stanislava Grofa o rozsahu 12 hodin v českém jazyce bude konsekutivně tlumočena do angličtiny.

Program

 

Sobota 23.9.

 

10:00 - 13:00

13:00 - 15:00

15:00 - 18:00

První část přednášky

Přestávka na oběd

Druhá část přednášky

 

Neděle 24.9.

 

10:00 - 13:00

13:00 - 15:00

15:00 - 18:00

Třetí část přednášky

Přestávka na oběd

Čtvrtá část přednášky

Anotace
Psychospirituální pohled na lidskou sexualitu
prof. MUDr. Stanislav Grof

Sexualita je extrémně důležitý biologický pud, který řídí přežití druhů a pokračování života na naší planetě. Co se týče jeho síly může být srovnán pouze s pudem sebezáchovy, který slouží k přežití jednotlivce. Sex má velký vliv na lidské chování a od doby, kdy Freud objevil nevědomí a jeho dynamiku, je považován za nejsilnější motivační sílu v psychice.

 

V tomto semináři, ve kterém použijeme také obrázkovou prezentaci, prozkoumáme poznatky z moderního výzkumu vědomí (psychedelická terapie, holotropní dýchání a psychoterapie s jednotlivci, kteří procházejí spirituální krizí). Tento výzkum přináší nové revoluční pohledy na komplikovanost lidské sexuality.

 

Tyto nové objevy odhalují tu nejvyšší důležitost narození a smrti jako dalších motivačních sil v lidské psychice, ač jsou tyto stále nerozeznány v hlavním proudu dnešní psychologie a psychiatrie. Narození, sex a smrt jsou v nevědomí hluboce propojeny a je tedy nemožné porozumět jednomu bez toho, aniž bychom vzali v potaz ostatní dva.

 

V semináři prozkoumáme perinatální a transpersonální kořeny abnormálních sexuálních praktik a sexuálního násilí, archetypální rozměry sexuality a transpersonální formy sexu (satanistické, oceánské a tantrické). Také budeme hovořit o tom, jaký dopad mají tyto nové poznatky na terapeutickou praxi.

 

Vztah mezi spiritualitou a sexualitou bude ilustrován pomocí prezentace vybraných obrázků ze sezení psychedelické terapie a holotropního dýchání, alchymie a z historie čarodějnictví a satanistických obřadů. Také prozkoumáme Tantrickou vědu, umění a rituál.

bottom of page