Česká transpersonální konference 2016


Česká transpersonální konference s podtitulem "Revoluce vědomí a vnitřní transformace" se uskutečnila o víkendu 23. – 24. dubna 2016 v Národním domě na Vinohradech. Hlavním protagonistou akce byl zakladatel transpersonální psychologie prof. MUDr. Stanislav Grof, který si ve svém nabitém programu udělal čas a ujal se postu hlavního řečníka úvodní části sobotního dne.

Hlavní posláním konference bylo poukázat na to, že odborná i široká veřejnost začíná měnit svůj pohled na svět a mění i přístup k materiálním hodnotám a etice.

Transpersonální etiku můžeme jednoduše shrnout slovy: „Ti, kdo jsou více v kontaktu sami se sebou a s hlubšími univerzálními hodnotami, mají přirozeně sklon jednat tak, aby neškodili,“ říká jeden z významných současných myslitelů, zakladatel transpersonální psychologie a hlavní mluvčí konference prof. MUDr. Stanislav Grof. Jeho závěry potvrzuje i řada současných výzkumů.

„Potřebujeme jak nové strategie, které by nám umožnily transformaci destruktivních sklonů, jako je zhoubná agrese a neukojitelná chtivost, tak hlubokou revizi našeho hodnotového systému a vědeckého světonázoru,“ dodává Grof.

Z celkového počtu dvaceti dvou řečníků a deseti vedoucích celkem jedenácti workshopů, kterých bylo možné se v rámci akce zúčastnit, lze jmenovat například Mgr. Michaela Vančuru, MUDr. Milana Hrabánka, PhDr. Petra Winklera, MUDr. Stanislava Kudrleho, MUDr. Tomáše Páleníčka, Ph.D., PhDr. Tomáše Sedláčka, RNDr. Václava Cílka, CSc., Doc. ThDr. Ivana Štampacha či Mgr. et Mgr. Miroslava Horáka, Ph.D.

Na konferenci dorazilo celkem 600 účastníků. Na letošní Českou transpersonální konferenci naváže příští rok Mezinárodní transpersonální konference, která se bude konat taktéž v hlavním městě Praha.

#články

Český a polský program organizuje z pověření Stanislava Grofa jeho dlouholetý spolupracovník MUDr. Milan Hrabánek. Požadavky na setkání, rozhovory, mediální vystoupení či akce se Stanislavem Grofem v ČR a Polsku směřujte do kanceláře Holosu:

 

MUDr. Milan Hrabánek

e-mail: hrabanek@holos.cz

Provozovatel stránek:

Holos, z.ú.

Marie Dolanské 8/12, 746 01, Opava-Vlaštovičky, ČR

IČO: 266 39 866   DIČ: CZ26639866

Kontakty:

e-mail: holos@holos.cz

tel: +420 773 615 324

www.holos.cz

© 2017 Holos, z.ú.

  • White Facebook Icon