top of page

Mezinárodní transpersonální konference "Za obzor material


O současném společenském dění se dá říci cokoliv, jen ne to, že je klidné. Neustálé přeskupováni jistot a hodnot se točí ve víru nečekaných událostí, které nás každodenně potkávají. To, o čem jsme si včera mysleli, že je středobodem našich životů, se dnes rozplývá v nedohlednu. Materialismus se otřásá v základech a na světlo se dostává bezrozměrné vnímání reality. Z ničeho nic mnoho z nás začíná vnímat, že existuje něco víc. Že my jsme něco víc než jen pouhá tělesná schránka.

Transpersonální psychologie, která se zabývá fenoménem vědomí člověka, poukazuje na tento rozpor již 50 let. Díky seriózní práci výzkumníků se navíc ukazuje, že správně vedená psychologická terapie založená na pochopení celistvosti lidského ducha má velký potenciál. Proto by měl mít tento přístup právo na své místo vedle dalších uznávaných odvětví psychologie. Mezinárodní transpersonální konference pořádaná 28. 9. – 1. 10. 2017 v Praze by mohla poskytnout dostatečný prostor pro diskuzi a formování zásadní otázky “Co dál?”.

4 dny, 7 tematických okruhů, 100 řečníků

Unikum nadcházející konference je množství mluvčích, kteří přislíbili svojí účast. Nikdy v historii se na jednom místě nesešlo takové množství odborníků na danou věc. V prvním tématickém okruhu Transpersonální psychologie, psychoterapie a klinický výzkum vystoupí Stanislav Grof, Paul Grof, Marika Pearson, David Lukoff a Yvonne Smith Klitsner. Těšit se můžete také na panel zabývající se Vnitřní ekologií, kolektivní psyché a společenskou transformací, kde promluví Bernadette Blin, Regina Hess, John Rowan a Vladimir Maykov. Současné poznatky o psychedelických látkách a jejich spojení se spiritualitou a terapeutickým potenciálem nám představí Rick Doblin, Charles Grob, Janis Phelps, Chris Bache či manželé Annie a Michael Mitthoeferovi.

Sandra Harner, Christel Lukoff, Luis Eduardo Luna, Jacques Mabit dostanou prostor v rámci tematického tracků zaměřeného na Šamanismus a jeho potenciál pro moderního člověka. Dalšími tématickými okruhy budou např. Holotropní umění jako vyjádření vnitřního procesu (Alex Grey, Allyson Grey) a Nové obzory ve vědě a kosmologii (Ervin László, Rick Tarnas, Dean Radin, Becca Tarnas, Etzel Cardena, Stephan Martin). V průběhu 4 dní vystoupí v rámci sedmého tematického okruhu Mystická spiritualita jako spojovací článek světového náboženství např. Jorge Ferrer.

Konference mezinárodního charakteru nebude mít v Praze premiéru, jelikož se setkání podobného formátů konalo přesně před 25 lety. Jeden z jejích hlavních organizátorů byl MUDr. Stanislav Grof, který stojí i za letošní pražskou konferencí. Zakladatel Mezinárodní transpersonální asociace (ITA) se již přes 50 let zabývá změněnými stavy vědomí a jejich výkladem a terapeutickým využitím. V době zákazu využívání psychoaktivních látek vytvořil společně se svojí ženou Christinou koncept techniky holotropního dýchání. Té se věnuje dodnes – dýchání pod vedením Stanislava Grofa je mj. i součástí před-konferenčního programu. V současnosti se stále věnuje formování současné psychologie a psychiatrie. Své myšlenky zformoval do uceleného Návrhu přehodnocení psychiatrie, psychologie a psychoterapie. Mezi jeho další publikace patří více než 160 literárních kusů. Za zmínku určitě stojí: Oblasti lidského nevědomí, LSD Psychoterapie, Za hranice mozku – narození, smrt, transcendence; Kosmická hra – zkoumání hranic lidského vědomí, Psychologie budoucnosti – poznatky a poučení z moderního výzkumu vědomí, Když se nemožné stane – Dobrodružství za hranicemi běžného vědomí, Krize duchovního vývoje – Když se osobní transformace promění v krizi, Nesnadné hledání vlastního Já – Růst osobnosti pomocí transformační krize, Holotropní dýchání – Nová cesta k sebeobjevování a léčení.

Připravena je nejen řada zajímavých přednášek a panelových diskuzí s klíčovými postavami transpersonálního hnutí, ale i bohatý doprovodný program. Chcete-li se zúčastnit tohoto důležitého přelomu, tak neváhejte a v září přijeďte do srdce Evropy.

Více informací a prodej lístků na:

nebo na facebookové stránce:

168 zobrazení0 komentářů

Nejnovější příspěvky

Zobrazit vše
bottom of page