top of page

Mezinárodní transpersonální konference 2017 v Praze


Vážení kolegové, milí přátelé,

je nám potěšením vám oznámit, že v pořadí 18. ročník Mezinárodní transpersonální konference se uskuteční 28. 9. – 1. 10. 2017 v prostorech Top Hotelu v magické Praze.

Letošní rok je z hlediska transpersonální psychologie významným hned v několika ohledech. V prvé řadě je tomu 50. let od vzniku transpersonální psychologie jakožto samostatného oboru. Také je tomu tomu 25 let od chvíle, kdy se mezinárodní transpersonální konference, tehdy 12. ročník, konala u nás. A je to právě letos, kdy se Česká Republika opět stane hostující zemí tohoto unikátního celosvětového setkání.

V návaznosti na loňskou úspěšnou Českou transpersonální konferenci, se pod záštitou Stanislava Grofa (hlavní přednášející) a s názvem “Beyond Materialism - Towards Wholeness” opět sejdeme, abychom se vzájemně (informačně) obohatili a podpořili rozvoj našeho vědomí.

Konference představí bloky zaměřené na obecná témata transpersonální psychologie, psychedelických látek (jejich výzkumu, spirituálního dosahu a terapeutického potenciálu), nových poznatků vědy a kosmologie, mystické spirituality a náboženství, mluvit se bude i o šamanismu, o holotropním umění a změněných stavech vědomí a jejich užití, zaměříme se i na ekologii a problémy a poznatky spojené se sociálními změnami a globální krizí. A to není zdaleka všechno!

Těšit se můžete na přednášky transpersonálních průkopníků (Stanislav Grof, Paul Grof), psychedelických velikánů (Charles Grob, Rick Doblin, Janis Phelps), velkých myslitelů (Ervin Laszlo, Richard Tarnas, Peter Russell), psychologů, psychiatrů a parapsychologů (David a Christel Lukoff, Etzel Cardeña, Sandra Harner, Dean Radin, Jenny Wade, Luis Eduardo Luna), oceňovaných umělců (Alex & Allyson Grey) a spousty dalších kvalitních hostů, kterým spiritualita není cizí, a pro které vědomí není jen součástí mozku.

Organizátory konference jsou Česká transpersonální společnost, HOLOS, Budapešťský Klub Česká Republika a Česká psychedelická společnost, ve spolupráci s evropskou transpersonální asociací EUROTAS, Californským institutem integrálních studií (CIIS) a Mezinárodní transpersonální asociací (ITA).

Veškeré informace k této akci, potvrzení přednášejících i plánované workshopy, budou postupně doplňovány na čerstvě spuštěných stránkách www.itcprague2017.org.

1 674 zobrazení0 komentářů
bottom of page