top of page

Ohlasy návštěvy Stanislava Grofa v našem kraji

Aktualizováno: 28. 4. 2020


O minulém víkendu zavítal do našeho kraje Prof. MUDr. Stanislav Grof, Ph.D. V sobotu se setkal se spolupracovníky, terapeuty a významnými osobnostmi v Mezinárodním transpersonálním centru Holos v Opavě Vlaštovičkách.

V neděli se v centru Ostravy uskutečnila jeho celodenní přednáška o Psychospirituální krizi, jako příležitosti k ozdravení jedince i společnosti.

Záštitu převzal Prof. Ing. Ivo Vondrák, CSc. hejtman Moravskoslezského kraje. Do Akademického filmového klubu - kina Vesmír - přišlo přes 300 posluchačů.

Světoznámý psychiatr českého původu přijel podpořit osvětovou kampaň Mezinárodního transpersonálního centra Holos, která se zaměřuje na fenomén a téma tzv. psychospirituální krize. Lidé procházející touto krizí jsou vrženi z vnějšího do svého vnitřního světa, což pro ně může být obrovskou příležitostí k osobnímu růstu, ale i velmi náročným a složitým procesem, který vyžaduje podporu okolí. Současně tato krize nabízí samoozdravný potenciál naší psyché i celé společnosti. Zájem odborné i laické veřejnosti potvrdil, že znovuobjevení spirituality a pochopení poznatků transpersonální psychologie je téma aktuální i v našem kraji.

Profesor Grof se do České republiky opět vrátí na podzim, kdy jej čeká program zahrnující přednášky na témata Psyché a Eros o psychospirituálním pohledu na lidskou sexualitu a Psyché a Kosmos, kde poprvé v České republice vystoupí společně s průkopníkem archetypální astrologie Richardem Tarnasem. Bude také jedním z hlavních mluvčích Mezinárodní transpersonální konference v Praze, historicky největšího světového setkání odborníků z mnoha oborů. Programy a vstupenky na všechny akce lze nalézt na webové stránce www.stanislavgrof.cz.

Vzorové pracoviště uskutečněné podle vizí Stanislava Grofa, které nabízí 24 hodinové centrum pro pomoc lidem v psychospirituální krizi, léčbu a péči lidem v krizových životních situacích, rozvijí jeho dlouholetý asistent MUDr. Milan Hrabánek a tým spolupracovníků v bezpečném prostředí na statku v Opavě Vlaštovičkách. Základním principem je využívání tzv. „vnitřního léčitele“ – samoozdravných procesů v lidské psychice, které se aktivují v mimořádných stavech vědomí, např. technikou holotropního dýchání. S těmito technikami je však vždy nutné pracovat pod vedením zkušeného terapeuta a průvodců, kteří dokáží pomoci a být oporou. Terapeut rovněž musí umět rozpoznat, zda se nejedná o psychiatrickou diagnózu.

V rámci osvětové činnosti Holos organizuje pro pochopení daného fenoménu přednášky, workshopy, konference, ale také různé prožitkové semináře. Ve spolupráci s dokumentaristou a spisovatelem Viliamem Poltikovičem se připravuje film, který představí problematiku psychospirituální krize z pohledu lidí, kteří jí prošli, rodinných příslušníků i odborníků. Dále bude vytvořena kniha těchto osobních příběhů a konkrétních kazuistik. S dalšími subjekty a profesními organizacemi, které se problematikou zabývají, probíhá výcvik pro terapeuty. Cílem celé dlouhodobé kampaně je zlepšit situaci v oblasti péče o osoby procházející psychospirituální krizí a potažmo i jinými typy krizí, tak aby měli možnost informované volby a dostupné profesionální péče.

“ Posláním Holosu je pečovat o duševní zdraví lidí při uplatňování holistického přístupu k životu, vědecky rozvíjet a prosazovat metody transpersonální psychologie a celostní medicíny.” dodává Tomáš Váňa, ředitel Holos a zve na odpočinkové kreativní prázdninové programy do centra Holos ve Vlaštovičkách za Opavou.

112 zobrazení0 komentářů

Nejnovější příspěvky

Zobrazit vše
bottom of page