top of page

Mezinárodní výstava Holotropic Art

Aktualizováno: 28. 4. 2020


Mezinárodní výstava holotropního umění je součástí zářijové Mezinárodní transpersonální konference Praha 2017. Kromě děl významných mezinárodních umělců jako H . R. Giger, Robert Venosa, Martina Hoffmann, se poprvé v ČR představí tvorba Stanislava Grofa a jeho ženy Brigitte Grofové. Čeští tvůrci zastoupeni v čele s Ottou Plachtem a Zdeňkem Hajným nemohou chybět!

Díla ovlivněná změněnými stavy vědomí ilustrují rozšířenou kartografii lidské psyché a mají vysokou uměleckou hodnotu. KŘÍDLENÍ nadační fond je jedním z partnerů podzimních akcí, které organizuje Mezinárodní transpersonální centrum Holos z.ú. Dobročinná dražba na podporu projektu psychospirituální krize v ČR nabídne vzácná díla, která se současně představí na výstavě konané ve Villa Pellé a Písecké bráně v Praze.

První myšlenka uspořádat mezinárodní výstavu Holotropic ART vznikla v roce 2014 společně se Stanislavem Grofem a úvahami o Mezinárodní transpersonální konferenci v Praze . V té době profesor dokončil jednu ze svých posledních knih pod názvem „Moderní výzkum vědomí a chápání umění“, v níž vysvětluje vznik výtvarných děl zachycujících umělcovy vnitřní prožitkové mapy, a to jak v současnosti, tak i v dějinných souvislostech. Velkou část knihy věnoval svému zesnulému příteli H. R. Gigerovi.

 

Za tímto účelem Mezinárodní transpersonální centrum Holos s českou transpersonální scénou o dva roky později připravilo Českou transpersonální konferenci s cílem ještě více propojit faktické, ale i energetické cesty. Úspěch pak dal zelenou přípravám konference mezinárodní. Mezinárodní výstava holotropního umění - jako součást blížící se Mezinárodní transpersonální konference Praha 2017 - je výsledkem zaujetí pro umění z pohledu psychiatra, psychologa a kurátora výstavy MUDr. Milana Hrabánka, dlouholetého spolupracovníka a žáka Prof. Stanislava Grofa.

KŘÍDLENÍ nadační fond je hrdým partnerem podzimních akcí Holos z.ú a draží na podporu jejich činnosti vzácná díla, které se současně představí na MEZINÁRODNÍ VÝSTAVĚ HOLOTROPNÍHO UMĚNÍ PRAHA 2017 / VILLA PELLÉ A PÍSECKÁ BRÁNA / 28. ZÁŘÍ – 8. ŘÍJNA 2017.

Výběr výjmečných děl, věnovaných světoznámými umělci centru Holos na podporu projektu psychospirituální krize v ČR, se nabízí v dobročinné aukci od 18. září do 1.řijna 2017 na portále nadačního fondu.

 

V letech 2016 a 2017 se MUDr. Milanovi Hrabánkovi podařilo dokonale zmapovat českou zemi a uspořádat výstavy, na kterých se představili nejen profesionální výtvarníci, ale lidé, kteří začali tvořit obrazy, poezii či hudbu spontánně pod vlivem mimořádných stavu vědomí.

První akce Holotropic ART proběhla pod záštitou Nadace Dagmar a Václava Havlových VIZE 97 a setkala se velkým úspěchem a zájmem novinářů. Osobní účastí ji podpořili paní Dagmar Havlová a Stanislav Grof. Na Pražské křižovatce tak zazněla i jeho přednáška na téma „Moderní výzkum vědomí a chápání umění“, v níž zmínil nejen světoznámého výtvarníka H. R. Gigera, ale i další, jako Roberto Venosa, Martina Hoffmann, Alex Grey. Nápad poskládat díla na doprovodnou výstavu a obohatit tak Mezinárodní transpersonální konferenci v roce 2017 byl na světě.

Celý projekt Holotropic ART pokračoval rozmachem v roce následujícím druhou výstavou holotropního umění, opět pod záštitou Nadace Dagmar a Václava Havlových VIZE 97. Vzrůstající zájem a nové osobní příběhy umělců na jaře duchovní centrum Pražskou křižovatku opět rozsvítily. Obě výstavy připravily v České republice půdu pro konání Mezinárodní výstavy holotropního umění.

Kromě děl významných světových umělců jako H . R. Giger, Roberto Venosa, Martina Hoffmann, se poprvé v ČR představuje tvorba Stanislava Grofa a jeho ženy Brigitte Grofové a samozřejmě českých umělců v čele s Ottou Plachtem, Zdeňkem Hajným a V.E. Sargou. Vystavená díla řady dalších osobností, ovlivněná holotropními stavy vědomí, ilustrují rozšířenou kartografii lidské psyché a přidávají řemeslnou propracovaností detailů vysokou uměleckou hodnotu.

Co si tedy přát? Nechť se při prohlídce naší výstavy projeví v každém z nás archetyp umělce, jenž se nám stane inspirací a rozezní niternou hru srdce, která se stane harmonií pro nás samé, naše okolí i naši planetu.” Dodává a přeje MUDr. Milan Hrabánek, kurátor výstavy, za organizátory z mezinárodního transpersonálního centra Holos v Opavě Vlaštovičkách zve na výstavu.

Uložit

155 zobrazení0 komentářů
bottom of page