top of page

"Z temnoty duše... světlo"


Film o psychospirituální krizi - fenoménu dnešní doby.​ Příběhy lidí a terapeutů, kteří je chtějí s vámi sdílet.

A film about the spiritual emergency - the phenomenon of today´s times. Stories of people and therapists who want to share them with you.

Více informací najdete na www.ztemnotydusesvetlo.com


248 zobrazení0 komentářů
bottom of page