top of page

Celodenní přednáška: Psychospirituální krize

...jako příležitost k ozdravení jednotlivce i společnosti

18. června 2017
9:00 - 19:00
Akademický filmový klub -
kino Vesmír Ostrava
Zahradní 1741/17
Moravská Ostrava

Celodenní přednáška Stanislava Grofa v českém jazyce o rozsahu 8 hodin. V průběhu dne proběhne také autogramiáda.

Přednáška se koná pod záštitou hejtmana Moravskoslezského kraje prof. Ing. Ivo Vondráka, CSc. 

Program

  9:00 - 13:00

13:00 - 15:00

15:00 - 19:00

 

První část přednášky

Přestávka na oběd

Druhá část přednášky

Pozvánka na přednášku Stanislava Grofa v Ostravě 18.6.2017
Anotace
Psychospirituální krize jako příležitost k ozdravení jednotlivce i společnosti
prof. MUDr. Stanislav Grof, Ph.D.

Lidé procházející touto krizí jsou vrženi z vnějšího do svého vnitřního světa, což pro ně může být obrovskou příležitostí k osobnímu růstu. Jde o samoozdravný proces naší psyché i celé společnosti.

Obvykle jsou však tito lidé považováni za nemocné a příznaky krize jsou potlačovány, což ale nevede k uzdravení. Je potřeba umět rozeznat psychospirituální krizi od jiných psychických potíží a adekvátně s ní pracovat.

Jak? To se dozvíte přímo od zakladatele transpersonální psychologie prof. MUDr. Stanislava Grofa, Ph.D.

Jsme rádi, že v letošním roce přivítáme Stanislava Grofa v ČR hned několikrát, patří totiž i k hlavním přednášejícím Mezinárodní transpersonální konference 2017, která se bude konat v Praze na podzim, a jejíž sestava slibuje událost, která by mohla zásadně napomoci ke zodpovězení otázky: Jakou roli bude hrát vědomí v transformaci směrem k humánějšímu a udržitelnějšímu vývoji lidstva?

Přednáška Stanislava Grofa v Ostravě v roce 2016
bottom of page