top of page

Dvoudenní přednáška: Psyché a Kosmos

2. - 3. října 2017
15:00 - 22:00
Hotel Olšanka
Táboritská 23/1000
130 00 Praha 3

Dvoudenní přednáška Stanislava Grofa a Richarda Tarnase o rozsahu 12 hodin. Přednáška v anglickém jazyce bude konsekutivně tlumočena do češtiny.

Program

 

Pondělí 2.10.

 

15:00 - 18:00

18:00 - 19:00

19:00 - 22:00

První část přednášky

Přestávka na večeři

Druhá část přednášky

 

Úterý  3.10.

 

15:00 - 18:00

18:00 - 19:00

19:00 - 22:00

Třetí část přednášky

Přestávka na večeři

Čtvrtá část přednášky

Anotace
Vznikající propojení  transpersonální psychologie a archetypální astrologie

Po staletí se mnoho astrologických textů a výkladů, jako i tradiční astrologie obecně, soustředilo převážně na porozumění osobnosti člověka a předpovídání budoucích událostí. Během posledního století se naše porozumění lidské psychiky výrazně rozšířilo a prohloubilo, a to díky poznatkům hlavních škol hlubinné psychologie – psychoanalýzy, Jungianské a archetypální psychologie, transpersonální psychologie.

 

Objev nevědomí a postupné odhalování jeho hlubších vrstev – osobní životopis, rané dětství, perinatální a prenatální období, transpersonální a kolektivní nevědomí, a nakonec všezahrnující archetypální a kosmické dimenze „anima mundi“- duše světa – velkou mírou obohatilo porozumění astrologie, a ta zase vnesla nové světlo na hloubku duše a její dynamické rozvíjení se.

V tomto dvoudenním semináři budou Dr. Grof a R. Tarnas mluvit o vznikající vizi  hlubinné astrologie, která spojuje tyto důležité objevy. Na základě mnohaletého výzkumu a přednášení a s uvedením kauzistik nás seznámí s tímto novým porozuměním lidské psychiky a jejím komplexním vztahem k vesmíru. Na této přednášce bude kladen důraz na  budoucí myšlenky a na výsledky výzkumu, které mohou být ihned integrovány do praxe.

bottom of page