top of page

Stanislav Grof přijíždí natáčet dokument a přednášet o Psychospirituální krizi


Moderní doba postupně vzala člověku jeho spirituální rozměr, jenže spiritualita je přirozenou součástí naší psyché. Její nalezení, ať už cílené nebo spontánní vyvolá v člověku zmatek a nejistotu, která může nabýt rozmanitých podob tzv. psychospirituální krize. Některé problémy mají příčinu v našem dosavadním životě, některé v období našeho porodu, v prenatálním období nebo ještě dále v oblastech transpersonálních.

Holos ve své činnosti využívá poznatků a metod transpersonální psychologie, jejímž zakladatelem je právě profesor Stanislav Grof. Jeho metody uplatňuje a rozvijí jeho dlouholetý asistent MUDr. Milan Hrabánek se svým týmem spolupracovníků. Základním principem je využívání tzv. „vnitřního léčitele“ – samoozdravných procesů v lidské psychice, které se aktivují v mimořádných stavech vědomí, např. technikou holotropního dýchání. S těmito technikami je však vždy nutné pracovat pod vedením zkušeného terapeuta, který dokáže pomoci a být oporou. Terapeut rovněž musí umět rozpoznat, zda se nejedná o psychiatrickou diagnózu.

Holos Centrum v Opavě-Vlaštovičkách nabízí 24 hodinnovou službu, tým průvodců a bezpečné prostředí lidem, kteří procházejí různými obtížnými životními situacemi, včetně psychospirituální krize. Tento typ krize je většinou lékařů či psychologů často mylně považován za psychózu či schizofrenii a následně tlumen léky. Stavy, které mohou mít i bouřlivý průběh, však mají velký transformační a léčivý potenciál. A pokud jsou v bezpečném prostředí podpořeny, dochází u daných lidí k uvolnění a postupně k návratu k běžnému životu, který může být díky získanému nadhledu a hlubšímu poznání sebe sama ještě bohatší. Můžeme hovořit o vyšší hladině vědomí. V rámci osvětové činnosti Holos organizuje pro pochopení daného fenoménu přednášky, workshopy, konference, ale také různé prožitkové semináře.

Stanislav Grof v cyklu svých přednášek v České republice navazuje na loňské květnové vystoupení v Gongu. Účast přes 1000 posluchačů dokumentuje zájem o jeho „Návrh zásadní revize psychiatrie, psychologie a psychoterapie“. Letošní přednáška bude mít rozsah 8 hodin a půjde tak dostatečně do hloubky problematiky psychospirituální krize, které je dosud zejména v odborných kruzích věnována pouze povrchní pozornost. Právě proto také vznikl záměr vytvořit dokumentární film, který by pojem a význam psychospirituální krize široké veřejnosti představil.

“S narůstajícími tlaky a tempem, ale i zájmem o duchovní techniky a experimentováním s psychoaktivními látkami, se počet lidí procházejících psychospirituální krizí zákonitě výrazně zvyšuje. Film i přednáška, ale i působení Mezinárodního transpersonálního centra Holos, má přispět k tomu, jak krizi včas rozpoznat, najít zkušené průvodce a naplno využít obrovský transformační a léčivý potenciál.” dodává MUDr. Milan Hrabánek.

301 zobrazení0 komentářů
bottom of page