top of page

Seminář holotropního dýchání se Stanislavem Grofem a Milanem Hrabánkem v Opavě

Stanislav Grof a Milan Hrabánek vedou seminář v Mezinárodním transpersonálním centru Holos

30. dubna -
2. května 2018
Holos Centrum
Marie Dolanské 8/12
Opava-Vlaštovičky
Jak se sem dostanu?
Anotace

Na tomto víkendovem workshopu účastníci prožijí holotropní dýchání – průkopnickou metodu sebeobjevování a psychoterapie, kterou vyvinuli Christina a Stanislav Grofovi. Název holotropní znamená doslova “směřování k celistvosti” (z řeckého holos = celistvý, úplný a trepein – pohybovat se určitým směrem). Tento přístup spojuje léčivý a transformační potenciál změněných stavů vědomí (holotropní stavy vědomí), navozených velmi jednoduchými prostředky jako je zrychlené dýchání, evokativní hudba a uvolňující práce s tělem v bezpečném a vstřícném prostředí. Tyto stavy vyvolávají bohatou škálu prožitků s jedinečným terapeutickým potenciálem daným znovuprožitím vzpomínek z dětství, porodu, prenatálního života, jakož i prvků pocházejících z historických a archetypálních říší kolektivního nevědomí. Holotropní dýchání spojuje poznatky z moderního výzkumu vědomí, hlubinné psychologie, transpersonální psychologie, antropologie, východních duchovních praktik, a mystických tradic. Po ukončení sezení holotropního dýchání kreslí účastníci mandaly, ztvárňující jejich niterné prožitky a v malých skupinách je posléze sdílejí s ostatními. Práce profesora Grofa s holotropními stavy vědomí vnesla do psychiatrie, psychologie a psychoterapie revoluční změny.

Seminář je veden v českém jazyce.

Výjimečné prostředí

Program:

Pondělí 30.4.

14 - 16 hod

16 - 18 hod

18 - 19 hod

19 - 22 hod

Prezence a ubytování účastníků

Slavnostní zahájení workshopu, úvodní sharing

Večeře

Večerní program - open forum

Úterý 1.5.

7:30 - 8:30 hod

  9 - 13 hod

13 - 14 hod

15 - 19 hod

19 - 20 hod

20 - 22 hod

Snídaně

Holotropní proces - 1. skupina

Oběd

Holotropní proces - 2. skupina

Večeře

Večerní program - open forum

Středa 2.5.

7:30 - 8:30 hod

  9 - 13 hod

13 - 14 hod

14 - 17 hod

Snídaně

Sharing, sdílení prožitků

Oběd

Závěrečný ceremoniál, ukončení semináře

S sebou:

Na seminář budete potřebovat:

 • deku

 • napínací prostěradlo

 • polštářek

 • bavlněný(!) šátek nebo oční klapky na zakrytí očí

 • ručník

 • dostatečně volný oděv

 • domácí obuv

 • spacák, karimatka

Cena:

Cena semináře je 7400 Kč.

Ubytování:

V ceně semináře je zahrnuto i ubytování v místě konání semináře ve vlastním vybavení - spacák, karimatka. Ubytování v místě konání je nezbytné z těchto důvodů:

V rámci techniky holotropního dýchání je nezbytné, aby člověk procházející procesem byl součástí  skupiny na všech úrovních.  Neb proces, jež se otvírá často před sezením, v rámci něj i po něm, může být velice silný a prostředí "z venku" mu v tu chvíli nemusí prospět. Doporučujeme tedy, aby jste byli součástí po celou dobu semináře a my tak pro vás mohli vytvořit bezpečné prostředí pro práci.

Stravování:

V ceně semináře je jídlo 3x denně. V přihlášce si můžete zvolit, jestli chcete vegetariánská či nevegetariánská jídla. Začínáme pondělní večeří, končíme středečním oběděm.

Kontraindikace:

Vzhledem k tomu, že holotropní dýchání může být emočně i fyzicky náročné není workshop určen lidem

 • s nemocí kardiovaskulární, vysoký krevní tlak -  hypertenze, některé druhy epilepsie, glaukom, cévní vydutí - aneurysma,  prodělaný úraz hlavy spojený s krvácením do mozku, apod.

 • se závažnější duševní chorobou, infekčním onemocněním, vážnější duševní poruchou.

 • lidem aktivně užívajícím drogy včetně marihuany a alkoholu či jiných návykových látek. /Nutná minimálně 30 denní abstinence, u pravidelných uživatelů alkoholu minimálně 14 denní abstinence./

 • překážkou je i těhotenství.

Součástí přihlášky je i zdravotní dotazník, který je nutno pečlivě vyplnit. Seminář je určen i pro účastníky, kteří se dosud holotropního dýchání nezúčastnili. V takovém případě je však potřeba věnovat zvýšenou pozornost zmíněným kontraindikacím a zdravotnímu dotazníku.

Storno podmínky:

Účast lze bez poplatku zrušit nejpozději týden před začátkem akce. 

V případě zrušení účasti v době kratší než týden, ale delší než 24 hodin, je storno poplatek 50%.

V případě zrušení účasti v době kratší než 24 hodin před začátkem akce, je storno poplatek 100%.

Přihlášky na akci jsou nepřenosné. Pouze v případě vážných důvodů může být po domluvě s organizátorem přijat náhradník.

Přihláška
bottom of page